ASTMAMED  


ASTMAMED
70-111 Szczecin
Al Powstancow Wlkp 66/68
tel. 091 489 5503
fax: 091 4895503 i 4864189
Kadry
Astamamed to dziesięciosobowy zespoł lekarzy specjalistów II stopnia z zakresu m.in chorób płuc oraz konsultanci z kardiologii, laryngologii, psychiatrii, endokrynologii, anestezjologii.
Lekarze specjaliści m.in chorób płuc to: Drążewska Lidia (tel 502 117 967), Leszczyńska Joanna (693 621 662), Małosek Dorota (601 954 735), Prątnicka Halina (604 232 026), Piotrowski Leszek (601 565 786), Tarnowska - Matusiak Marzenna (604 514 119). Lekarze specjaliści przyjmują bez skierowań. Każdy lekarz wykonuje w uzasadnionych wypadkach uzgodnione wizyty domowe. Lekarze uczestniczyli łącznie w ponad 160 szkoleniach, sympozjach i konferencjach o czym zaświadcza obszerny zestaw certyfikatów z róznych krajów świata, w tym także i z USA. Certyfikaty umieszczone w gabinetach przekonywująco pokazują wysokie kwalifikacje specjalistów. Wymownie dokumentują one zgromadzony kapitał wiedzy i doświadczenia, którym służymy naszym pacjentom. Coraz liczniejszą grupę stanowią pacjenci z Europy, głównie Niemcy z którymi lekarze porozumiewają się poprawnie. Lekarze mają wiele lat doświadczenia z pracy w przychodniach i oddziałach szpitalnych. Praktyka kliniczno - szpitalna pozwala ciężko chorych bez zwłoki skierować do szpitala. Astmamed jest największym specjalistycznym zespołem leczenia otwartego chorób płuc w Szczecinie. Lekarzy wspomaga dyplomowana pielęgniarka Krystyna Kucińska. W Astmamed przyjmują także nasi konsulatanci, lekarze specjaliści: kardiolog dr n. med. Małgorzata Peregud - Pogorzelska (604 547 111), laryngolog dr n. med. Katarzyna Firlit (603 071 973), laryngolog dr n. med. Piotr Maj (601 718 751), psychiatra Agnieszka Śpiewakowska (503 303 374), specjalista chorób płuc dr n. med. Grzegorz Zioło (601 582 091). Nad bezpieczeństwem pacjentów podczas zabiegów odczulania czuwa anestezjolog Elżbieta Nadajczyk - Umińska. Łatwy i szybki dostęp do lekarzy specjalistów, konsultantów ułatwia i przyśpiesza diagnozę i leczenie. Wraz z rozbudową Astmamed przyjmować będą lekarze kolejnych pokrewnych specjalności. Bardzo dobre opinie na temat poziomu merytorycznego kadry oraz dobrego wyposażenia Astmamed mają luminarze Polskiej Pulmonologii. Wszyscy lekarze posiadają indywidualne strony internetowe. Nazwisko i imię lekarza znajduje się każdorazowo w adresie strony: www.drazewskalidia.republika.pl www.leszczynskajoanna1.republika.pl www.malosekdorota.republika.pl www.piotrowskilech.republika.pl www.pratnickahalina.republika.pl www. tarnowskamarzenna.republika.pl
Copyright 2015 ASTMAMED & INTERIA.PL